Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ đóng cửa vào Thứ Hai ngày 23 Tháng 5 và Thứ ba ngày 24 Tháng 5, 2016Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của U.S. Embassy @ Hanoi City


ĐÓNG CỬA PHÒNG LÃNH SỰ 23-24 THÁNG 5

Phòng Lãnh sự, Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ đóng cửa vào Thứ hai, 23 Tháng 5 và Thứ ba, 24 Tháng 5, 2016 trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Việt Nam.
Chúng tôi sẽ mở cửa lại vào lúc 8:00h ngày Thứ Tư, 25 Tháng 5, 2016.

Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về một tình huống thực sự khẩn cấp liên quan đến an toàn hoặc an ninh của công dân Hoa Kỳ, xin hãy gọi cho số tổng đài 24/7 của Sứ quán tại (84-4) 3850-5000.

Hãy lưu ý rằng trên web-site của chúng tôi tại http://vietnam.usembassy.gov hoặc http://travel.state.gov đã có trả lời cho đa số các câu hỏi thường gặp.

CONSULAR SECTION CLOSED May 23-24!

The Consular Section, U.S. Embassy Hanoi will be closed on Monday, May 23 and Tuesday, May 24, 2016 during the visit of President of the United States Barack Obama to Vietnam.
We will reopen at 8:00 a.m. on Wednesday, May 25, 2016.

If you are contacting us regarding a true emergency involving the safety or security of a U.S. citizen, please notify the guards or call the Embassy 24/7 switchboard at (84-4) 3850-5000.

Please note that answers to the most common questions and inquiries can be found on our web-site at http://vietnam.usembassy.gov or http://travel.state.gov/Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply