Việt Nam nâng thời hạn thị thực cho công dân Mỹ đi lại với mục đích thương mại và du lịch


Theo nguồn tin trên trang mạng của U.S. Embassy @ Hanoi City


HÀ NỘI, 11/4/2016
Vào ngày 9 tháng 4, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua kế hoạch cấp thị thực 12 tháng, nhiều lần nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam ngắn hạn vì mục đích thương mại hoặc du lịch.

Thỏa thuận mới về thị thực tương hỗ dự kiến sẽ đi vào hiệu lực vào khoảng cuối tháng năm hoặc đầu tháng sáu, sẽ mang lại lợi ích cho khách thương mại và du lịch của Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời tạo ra những cơ hội kinh doanh, đầu tư, và du lịch mới. Sự thành công của thỏa thuận này phản ánh sự cam kết của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ song phương thông qua việc mở rộng các cơ hội kinh tế và thương mại cũng như phát triển sự gắn kết giữa người và người.

Dựa trên thỏa thuận, Việt Nam sẽ cấp thị thực có thời hạn tối đa một năm, nhiều lần nhập cảnh cho các công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam với mục đích thương mại hoặc du lịch ngắn hạn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh khác của Việt Nam. Trước đây, thời hạn thị thực tối đa mà Việt Nam cấp cho các mục đích tương tự đa số là ba tháng, một lần nhập cảnh. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cấp thị thực có hạn một năm ,nhiều lần nhập cảnh cho công dân Việt Nam vào Hoa Kỳ vì mục đích thương mại (loại thị thực B-1) hoặc du lịch (thị thực B-2).

Mặc dù trên nguyên tắc Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ cấp thị thực có hạn tối đa cho công dân của nhau, mỗi bên có thể hạn chế thời hạn thị thực và số lần nhập cảnh đối với cá nhân tùy theo từng trường hợp cụ thể, theo luật pháp và qui định hiện hành.

Trong năm tài chính 2015, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cấp số lượng thị thực không định cư kỷ lục – gần 75% trong số này là loại thị thực thương mại và du lịch tại Hoa Kỳ.

(Hết thông cáo)


https://www.facebook.com/usembassyhanoi


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply