WildFest

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của U.S. Embassy @ Hanoi City


Hope you already have your tickets, as WildFest is fully subscribed. Organizers will consider standby-by access at 5:00 p.m., depending on the size of the crowd. Since this is a festival and the ground may be damp, please consider bringing a tarp on which you can sit. See you on Sunday when you can let your voice be heard pledging not to use, accept or gift rhino horn!


TICKETING TERMS & CONDITIONS
WILDFEST (Sự kiện) gồm những điều khoản và điều kiện (Điều khoản) mà người tham gia cần đọc và hiểu những điều khoản này khi tham gia Sự Kiện, người tham gia đồng ý chịu sự ràng buộc bởi những Điều Khoản của WILDFEST (“Ban tổ chức”).

Người tham gia có thể tham khảo thông tin về Sự Kiện bằng cách truy cập vào trang web www.wildfest.org (“trang Sự kiện”) để biết chi tiết về vé vào cửa miễn phí tham gia sự kiện (“Vé miễn phí”), vé được phát hành thông qua những cửa hàng phân phối là đối tác chính thức của WILDFEST (được miêu tả phía dưới)

Người tham gia Sự Kiện phải từ 15 tuổi trở lên tính từ ngày vào cửa. Người tham gia dưới 18 tuổi phải có sự xác nhận của phụ huynh/người giám hộ hoặc có phụ huynh/người giám hộ hợp pháp cùng tham gia Sự Kiện.

Bất kì vé miễn phí nào mà WILDFEST cho là được phát hành (a) thông qua sự tham gia của một tổ chức buôn bán vé hoặc (b) thông qua sự can thiệp của chương trình/hệ thống máy tính sẽ bị loại bỏ. WILDFEST có quyền không cho phép một ai đó vào cửa với lí do hợp lí.

Người tham gia Sự Kiện (Người tham gia) tự chịu trách nhiệm về phương tiện để đến địa điểm tổ chức Sự kiện. Người tham gia có thể thể hiện sự yêu thích Sự Kiện của mình bằng cách đến đúng giờ, và không trao đổi/hoàn trả/chuyển nhượng Vé miễn phí.

Người tham gia đồng ý cho phép WILDFEST sử dụng tên và/hoặc chân dung, tiếng nói, hình ảnh và/hoặc video với sự có mặt của Người tham gia, tiểu sử và/hoặc phát biểu của Người tham gia liên quan đến Sự Kiện, công khai trên tất cả các phương tiện truyền thông khắp thế giới và vĩnh viễn trong phạm vi pháp luật cho phép.

WILDFEST có quyền quyết định cuối cùng đối với bất kì khía cạnh nào của Sự Kiện. Những quyết định của WILDFEST T sẽ không chịu ảnh hưởng bởi bất kì bên thứ ba nào.

Ban tổ chức Sự Kiện sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc, địa chỉ sai, tổn thất hoặc không nhận được Vé Miễn Phí. Ban tổ chức cũng sẽ không chịu trách nhiệm về những lỗi kỹ thuật trên mạng truyền thông, lỗi truy cập Internet hoặc những cản trở truy cập để nhận Vé Miễn Phí tham gia Sự Kiện.

Vé Miễn Phí đã được quy định, không được chuyển nhượng và không được bán. Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Không cần trả tiền để tham gia Sự Kiện Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm cho (i) bất cứ sự trì hoãn biễu diễn hay một phần hoặc toàn bộ hư hỏng trong việc tổ chức biểu diễn đối với Người Tham Gia thông qua những điều khoản này, nếu sự trì hoãn hoặc hư hỏng phát sinh từ những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của Ban Tổ Chức, bao gồm không giới hạn về trì hoãn, thay đổi, gián đoạn, hủy bỏ, chệch hướng hoặc thay thế và những ảnh hưởng không giới hạn của chiến tranh, khủng bố hoặc đe dọa khủng bố, tấn công, thù địch, báo động dân sự, tai nạn, cháy, lũ lụt hoặc những thảm họa thiên nhiên hoặc (ii) từ những mất mát, phá hoại tài sản, chấn thương, hoặc tử vong xuất phát hay có liên quan đến Người tham gia hoặc không có khả năng tham gia Sự Kiện, hoặc sử dụng, sử dụng sai, hay không có khả năng sử dụng Vé Miễn Phí hoặc một phần vé Miễn Phí được cung cấp, tuy nhiên, trong Điều Khoản này Ban Tổ Chức nhận trách nhiệm cho sự tử vong hoặc thương hại của cá nhân gây nên do sự sơ suất, lừa dối hoặc gian lận của Ban Tổ Chức.

Thông tin cá nhân, bao gồm không giới hạn về tên tuổi, địa chỉ (bao gồm mã vùng/quốc gia), số điện thoại và/hoặc địa chỉ email chỉ được sử dụng trong phạm vi Sự Kiện, và cho những mục đích mà người đăng kí đặc biệt lựa chọn và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp (a) với mục đích thực hiện Sự Kiện cần áp dụng và (b) cho mục đích mà người đăng kí đặc biệt lựa chọn. Thông tin cá nhân được bảo mật bởi WILDFEST từ Cuộc Thi sẽ được lưu trữ trong thời gian hợp lí để thực hiện cho những mục đích mà thông tin được thu thập. Nếu Người Tham Gia cho phép WILDFEST chuyển thông tin cá nhân của họ tới bên thứ ba thông qua cơ chế/lựa chọn thể hiện đặc biệt, thì việc bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân, áp dụng và xử lý thông tin cá nhân của Người Tham Gia như thế nào sẽ không còn thuộc trách nhiệm của WILDFEST nữa. Người đăng kí có quyền truy cập, sửa đổi và xóa bỏ những dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của WILDFEST. Người Tham Gia có thể thực hiện quyền này bằng việc gửi yêu cầu đến WILDFEST: info@wildfest.org

Những điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi hoặc thay đổi bất cứ lúc nào thông qua thông báo của WILDFEST. Nếu Chủ thể tham gia hoặc Người tham gia từ chối thực hiện một quyền nào đó, không có nghĩa họ không có quyền thực hiện những quyền còn lại. Ví dụ: Nếu Chủ thể tham gia từ chối quyền phàn nàn về một vi phạm nào đó trong phạm vi những điều khoản và điều kiện này từ một Người tham gia, thì Chủ thể tham gia đó cũng không vẫn có quyền phàn nàn về những vi phạm khác.

Ticketing Terms & Conditions (ENGLISH VERSION)

WILDFEST (the “Event”) will be governed by these terms and conditions (the “ Terms”) and entrants agree that they have read and understood these Terms and by their participation in the Event, entrants agree to be bound by the Terms of WILDFEST (“ Organizer”).

Entrants may obtain information of the Event by accessing the website www.wildfest.org (the “Event Site”) to obtain details of admission tickets to the Event at no cost at all (“Free Tickets”), which are distributed through WILDFEST official partner’s distribution outlets (as defined below).

To enter the Event, entrants must be a minimum of fifteen (15) years of age or over at the date of entry. Entrants below the age of eighteen (18) are required to obtain parental/guardian approval or accompanied by a legal parent/ guardian to take part in the Event.

Any Free Tickets that WILDFEST believes has been made (a) via participation in a syndicate or (b) via any form of machine assisted intervention enabling computer generated program/ systems, will be disqualified. WILDFEST reserves the right to refuse entry to any entrants at reasonable grounds. Participants of the Event (will be referred to as an “Attendee”, and collectively as “Attendees”) are responsible for their own transport to the Event location. The Attendees’ enjoyment of the Event will be subject to their availability to attend at the stipulated time, and no exchanges/refunds/transfers of the Free Ticket(s) are allowed.

Attendees agree that WILDFEST may use their name and/or likeness, voice, photographs and/or video footage of the Attendee, biographical information provided and/or any statement made by them concerning the Event in connection with publicizing this Event in any and all media throughout the world, perpetually, unless prohibited under applicable law. WILDFEST’s decision is final with respect to any aspect of the Event. No correspondence will be entered into with regard to any of WILDFEST’s decisions.

The Event Entities will not accept any responsibility for Free Tickets lost, misdirected, damaged or undelivered. The Event Entities shall not be responsible for technical errors in telecommunications networks, Internet access or otherwise preventing access to obtaining Free Tickets to the Event.

The Free Tickets are as stated and are non-transferable and not-for-sale. No cash alternatives will be offered.No purchase is necessary to participate in the Event.

None of the Event Entities shall be held liable for (i) any delay in performing or partial or total failure to perform any of their obligations to Attendees under these Terms if such delay or failure is caused by circumstances beyond the reasonable control of the Event Entities, including without limitation delays, changes, disruptions, cancellations, diversions or substitutions howsoever caused including without limitation as a result of war, terrorist action or threatened terrorist action, strikes, hostilities, civil commotions, accidents, fire, flood or natural catastrophes or (ii) from any loss, damage to property, injury, or death resulting from or related to Attendees’ participation or inability to participate in this Event, or the use, misuse or inability to use the Free Tickets or any portion thereof, provided, however, that nothing in these Terms shall limit a particular Event Entity’s liability for death or personal injury caused by the negligence, deceit or fraud of such Event Entity.

Any personal information, including without limitation, the Attendee’s name, age, or email address will be used solely in connection with this Event and for any purpose for which the entrant specifically opts in and will not be disclosed to any third party except for (a) the purpose of fulfilling the Event where applicable and (b) for any purpose for which the entrant specifically opts in. Any personal information held by WILDFEST in respect of any Contest will be held on record for a reasonable period to fulfill the purpose for which such personal information was collected. If an Attendee gives WILDFEST permission to pass on his/her personal information to a third party via a specific express consent/opt-in mechanism, then the privacy policy of such third party handling the personal information shall apply and the handling of the Attendee’s information by such third party shall no longer be the responsibility of WILDFEST. Entrants have a right to access, correct and have their personal data deleted from WILDFEST’s database. Attendees can exercise this right by sending an email request to the organizers of WILDFEST: info@wildfest.org

These terms and conditions may be amended or varied at any time by WILDFEST on notice. No waiver of any rights by the Attendee’s Entities or any Attendees will be taken as a waiver of any other rights it may have. For example, if the Attendees Entities waive their right to complain about a particular breach of these terms and conditions by an Attendee, it does not prevent the Attendees Entities from complaining about other breaches.


https://www.facebook.com/usembassyhanoi


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply