This Week Public Events at American Center in Ha Noi (April 20 – April 29)


Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của The American Center @ Hanoi City


Mời các bạn ghi lại lịch các chương trình tuần này tại Trung tâm Hoa Kỳ và rủ bạn bè tới cùng tham dự. Hẹn gặp mọi người tại AC!
* Apr. 20, 3:00 – 4:30 Debate Club
* Apr. 21, 3:00 – 4:30 American English Club
* Apr. 22, 10:00 – 11:30 The Art of Description
* Apr. 23, 10:00 – 11:00 American History Moments: Independence – The Foundations of a State
* Apr. 24, 10:00 – 11:00 Conversation Hour
* Apr. 24, 11:00 – 12:00 E-communication Etiquette
* Apr. 29, 3:00 – 4:30 American English Club


https://www.facebook.com/usembassyhanoi


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply