Quan hệ đối tác mới để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Theo nguồn tin trên trang mạng của U.S. Embassy in Hanoi


HÀ NỘI, 21/01/2015 — Hôm nay, hội thảo công bố dự án mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản trong khuôn khổ quan hệ đối tác với UNDP và USAID sẽ góp phần nâng cao những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam. Hội thảo khởi động dự án với thời gian thực hiện là 4 năm và tổng kinh phí thực hiện dự án là 4,128 triệu USD, do Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, và sự đồng chủ trì của Bà Pratibha Mehta, Đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bộ KH&ĐT là Cơ quan chủ quản dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam”, gọi tắt là “dự án CIGG”, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng các chính sách và quy định để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để lồng ghép định hướng tăng trưởng xanh và phát triển cacbon thấp trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp ngành và cấp tỉnh.

“Việc ban hành Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam năm 2012 và Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh trong năm vừa qua cho thấy Việt Nam là một trong số những quốc gia đi tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh. Dự án mới này sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu hướng tới của Việt Nam về đầu tư xanh và lồng ghép định hướng chính sách về tăng trưởng xanh hơn tại Việt Nam vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 5 năm tới,” Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương phát biểu trong lễ khai mạc.

Cũng tại buổi hội thảo khởi động, Bà Pratibha Mehta, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh, “ứng phó với biến đổi khí hậu thực sự là hành động có ý nghĩa. Đầu tư xanh là đầu tư có lợi”. Bà Pratibha Mehta gửi lời cảm ơn tới USAID đã cùng đóng góp tài chính cho dự án quan trọng này, bà cũng lưu ý rằng “chính những quốc gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có tầm nhìn xa sẽ đi đầu trong công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn và gặt hái những phần thưởng xứng đáng nhất”.

“Dự án này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực then chốt liên quan đến tăng trưởng xanh “, Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam phát biểu “Dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải cũng như các tỉnh trong việc thực hiện và theo dõi hiệu quả quá trình triển khai Chiến lược Tăng trưởng Xanh và Kế hoạch Hành động của Việt Nam. Từ đó góp phần xây dựng chính sách thúc đẩy đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và hỗ trợ huy động các nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh của Việt Nam”.

Bộ KH&ĐT sẽ rà soát khung chính sách của nhà nước về đầu tư và phối hợp với Bộ Tài chính để đánh giá các công cụ chính sách tài khóa, để từ đó xác định những điểm còn thiếu và đề xuất cải cách chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế xanh hơn. Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải rà soát các khuyến khích về đầu tư cho mạng lưới vận tải hiệu suất năng lượng. Bằng việc loại bỏ dần các rào cản cho tăng trưởng xanh, dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hình thành mối quan hệ đối tác công-tư để đón nhận những cơ hội mới về đầu tư xanh.

Việt Nam là một trong số các nước đang phát triển theo hướng thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi sau những tác động của biến đổi khí hậu trên cả nước đặc biệt với đối với người nghèo và dễ bị tổn thương. Thông qua quan hệ đối tác với UNDP và Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các đối tác phát triển để triển khai các hoạt động đáp ứng các mục tiêu đề ra trong Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh.

Để xem thêm hình ảnh, xin vui lòng truy cập: MPI, USAID và UNDP.

(Hết thông cáo)http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/pr210115.html


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply