Ngân hàng National Australia Bank Limited được thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Theo nguồn tin trên trang mạng của sbv.gov.vn(16/07/2014)
Ngày 15/7/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Giấy phép số 56/GP-NHNN cho phép Ngân hàng National Australia Bank Limited, quốc tịch Australia, có địa chỉ trụ sở chính tại Level 1, 800 Bourke street, Docklands Vic 3008, Australia được thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội.
Theo đó, Văn phòng được phép thành lập có thời hạn hoạt động là 5 năm.

Cũng tại Giấy phép này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited tại Hà Nội , bao gồm:

Làm chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; xúc tiến các dự án đầu tư của Ngân hàng National Australia Bank Limited tại Việt Nam;

Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, thoả thuận ký giữa Ngân hàng National Australia Bank Limited với các tổ chức tín dụng Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án do Ngân hàng National Australia Bank Limited tài trợ tại Việt Nam;

Các hoạt động khác phù hợp với pháp luật Việt Nam khi được NHNN Việt Nam cho phép.

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited tại Hà Nội phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CKH


http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211762220&_afrLoop=111149084837100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=z2aqbz4tz_126#%40%3F_afrWindowId%3Dz2aqbz4tz_126%26_afrLoop%3D111149084837100%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211762220%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dz2aqbz4tz_254


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply