Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam tăng cường hiệu quả các chương trình trợ giúp xã hội


Theo nguồn tin trên trang mạng World Bank

Washington DC, ngày 22/1/2014 – Hôm nay, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt một khoản tín dụng giá 60 triệu đô la Mỹ giúp tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam thông qua cải tiến công tác quản lý và cung ứng dịch vụ xã hội trên cả nước và thí điểm các biện pháp cải tiến tại 4 tỉnh miền bắc, trung và nam Việt Nam.

Việt Nam đã đạt thành tích giảm nghèo đáng kể trong hai thập kỷ qua, tuy vậy tình trạng nghèo vẫn phổ biến trong các nhóm dân tộc thiểu số và một số nhóm dân cư khác. Hệ thống trợ giúp xã hội hiện nay gồm nhiều chương trình, nhưng còn tồn tại nhiều khoảng trống chính sách và trong quá trình thực hiện có thể cản trở công tác giảm nghèo và giảm tình trạng dễ bị tổn thương về lâu dài. Đặc biệt, các chương trình và hệ thống cung ứng dịch vụ manh mún đã làm giảm hiệu quả nhìn từ phía cơ quan thực hiện và từ phía đối tượng hưởng chính sách.

Theo Thứ Trưởng Bộ LÐTBXH Nguyễn Trọng Ðàm, “Ở Việt nam, vấn đề nan giải không phải ở chỗ thiếu chính sách/chương trình trợ giúp xã hội, mà là quá nhiều chương trình chính sách chồng chéo và manh mún. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hệ thống trợ giúp xã hội hợp nhất và đặt nền tảng cho việc xây dựng một hệ thống an sinh xã hội vững chắc hiệu quả trong tương lai, nhằm đóng góp cho việc xóa nghèo bền vững. Dự án này chính là một bước đột phá theo hướng đó. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ thành công vì sáng kiến cải cách này có sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cao cấp từ trung ương đến địa phương.”

“Các chính phủ trên thế giới đang ngày càng tập trung vào việc xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội năng động, có thể bảo vệ người dân khỏi rủi ro cực đoan, để tạo khả năng chống chọi với các cú sốc và tạo điều kiện cho người nghèo.” Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.

Khoản tín dụng này nhằm tài trợ cho Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội (SASSP), giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua tăng cường vai trò của hệ thống trợ giúp xã hội trong việc giúp trẻ em có thêm cơ hội và thoát nghèo truyền kiếp. Dự án sẽ thực hiện một số hạng mục quan trọng trong hệ thống trợ giúp xã hội toàn quốc mạnh hơn, bao gồm một cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo và cận nghèo, và đối tượng hưởng chế độ xã hội, và một hệ thống thông tin quản lý. Qua đó sẽ hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ là giảm bớt manh mún để tạo cơ sở hợp nhất chương trình và nâng cao hiệu quả chi công cho mục đích trợ giúp xã hội. Dự án sẽ thử nghiệm hệ thống mới nâng cấp tại 4 tỉnh – Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng). Chương trình hợp nhất mang tên “Cơ hội thoát nghèo truyền kiếp” sẽ thay thế ba chương trình hiện có. Dự án này là sản phẩm của một nhóm các đối tác bao gồm Bộ LĐ-TB-XH, UNICEF, Bộ Phát triển Quốc tế Anh và Ngân hàng Thế giới.

Thứ Trưởng Bộ LÐTBXH Nguyễn Trọng Ðàm cho rằng: “Dự án này sẽ là một cơ hội rất tốt để Việt Nam xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội minh bạch và hiệu quả trong việc đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ bảo trợ xã hội của mọi người.”

Hệ thống quản lý và cung ứng dịch vụ mới sẽ phục vụ cả đối tượng hưởng và các cơ quan thực hiện. Đặc biệt tại 4 tỉnh dự án, đối tượng hưởng lợi sẽ tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng chế độ trợ cấp xã hội và dich vụ tư vấn dành cho cha mẹ. Các bộ xã hội địa phương làm việc thuận tiện hơn do qui trình đơn giản hóa và cùng với đó là giảm khối lượng công việc. Cán bộ quản lý chương trình cấp tỉnh và cấp trung ương sẽ dễ dàng theo dõi công tác thực hiện chương trình và nhận được hỗ trợ về hoạch định chính sách.

Nguồn vốn Dự án do Hiệp hội Phát triển Quốc tế, nhánh cấp vốn cho các nước thu nhập thấp của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho vay với điều khoản kết hợp.

http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2014/01/22/world-bank-vietnam-social-assistance-programs
Posted

in

by

Comments

Leave a Reply