Tag: US Higher Education Mini-Fair

  • US Higher Education Mini-Fair

    Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của U.S. Embassy in Hanoi Trung tâm tư vấn giáo dục Hoa Kỳ (EducationUSA) sẽ tổ chức triển lãm giáo dục Hoa Kỳ với sự tham dự của 8 trường đại học. Các bạn sẽ được tìm hiểu về nhiều loại trường khác nhau của Hoa Kỳ (đại…