Tag: EducationUSA

  • Benefits of Attending a 4 Year University

    WHAT: Benefits of Attending a 4 Year University WHEN: Tuesday, September 23at 3:00pm – 4:30pm in UTC+07 WHERE: Rose Garden Tower, 170 Ngoc Khanh St. Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của U.S. Embassy at Hanoi Trung tâm tư vấn giáo dục Hoa Kỳ (EducationUSA) sẽ tổ chức chương trình tư vấn với chủ…