Thông Báo các biện pháp do Lực lượng đặc nhiệm về virus Corona của Tòa Bạch Ốc cho các cá nhân không khỏe, đã từng tới Trung Quốc đại lục trong vòng 14 ngày hay đã tiếp xúc với các cá nhân nhiễm virus Corona không nên tới các cơ sở của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội


Theo nguồn tin trên trang mạng của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Health Alert – U.S. Embassy Hanoi and Consulate General Ho Chi Minh City
Để phù hợp với các biện pháp do Lực lượng đặc nhiệm về virus Corona của Nhà Trắng thực thi, tất cả các cá nhân đang cảm thấy không khỏe, đã từng tới Trung Quốc đại lục trong vòng 14 ngày hay đã tiếp xúc với các cá nhân nhiễm virus Corona không nên tới các cơ sở của Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ, bao gồm Trung tâm Hoa Kỳ và Bộ phận Lãnh sự. Nếu bạn thuộc diện điều chỉnh của thông báo này và có lịch hẹn với dịch vụ thị thực, dịch vụ công dân Hoa Kỳ hay các dịch vụ lãnh sự khác, hãy liên hệ với bộ phận tương ứng như thông tin dưới đây. Chúng tôi rất sẵn lòng ưu tiên giúp bạn đặt lại lịch hẹn sớm nhất có thể.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội: (024) 3850-5000
Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Mình: (028) 3520-4200 hoặc (028) 3520-4600
https://vn.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-hanoi-and-consulate-general-ho-chi-minh-city/


Posted

in

by

Tags: