Cuộc Thi Khởi Nghiệp Vì Môi Trường


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bạn đang mong muốn làm điều gì đó để tạo ra sự khác biệt? Hãy thực hiện ngay những bước đầu tiên và tham gia vào Cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường. Sẽ có chỗ dành cho bạn trong những nhóm bao gồm những người xuất sắc để giải quyết những vấn đề lớn. Còn 3 ngày để đăng ký!
Hãy đăng ký nếu bạn là một trong những người sau:
✔ Bạn đã suy nghĩ nghiêm túc về việc tham gia vào một công ty có ảnh hưởng lớn và muốn thử sức của mình.
✔ Bạn có giấc mơ hoặc muốn tạo ra một sản phẩm giải quyết các vấn đề làm ảnh hưởng tới môi trường.
✔ Bạn có chuyên môn về kỹ thuật, marketing, tài chính hay quản lý và muốn thay đổi cuộc sống của mình và tìm hiểu về kinh doanh, nhưng muốn bắt đầu bằng cách làm bán thời gian.
✔ Bạn rất hứng thú với Cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường, và chưa chắc chắn mình muốn làm gì.
✫ Hãy đăng ký ngay hôm nay: https://goo.gl/Xo9rQ5
————–
Dreaming of doing something to make a difference? Take the first step right now. Vietnam Challenge for Environment is for you. There’s a place waiting for you in a small team of smart people tackling big problems. 3 days left to register!
Apply if ANY of the following fit you:
✔ You’ve been seriously thinking of joining an impactful company and want to try it out.
✔ You dreamed of or want to brainstorm a product that addresses a problem affecting the environment.
✔ You have solid technical and/or marketing and/or finance and/or management skills and want to change-up your life and explore entrepreneurship, but starting on a part-time basis.
✔ You are enthusiastic about Vietnam Challenge for Environment, and even not sure what you want to do
✫ Register now at: https://goo.gl/Xo9rQ5
No automatic alt text available.

Registration Form for Researchers
Vietnam Challenge for Environment – Call for Researchers and Entrepreneurs

Bạn không cần biết tiếng Anh để tham gia vào cuộc thi này, chúng tôi sẽ có phiên dịch trong mọi chương trình liên quan, nếu cần.
Please note that having English language ability is not a requirement for this competition, we provide interpreter for all events as necessary.

The U.S. Embassy Hanoi in partnership with Swiss EP and Hatch is launching a challenge to match researchers with entrepreneurs to create sustainable solutions not only to help our environment, but also to stimulate Vietnam’s academic research and encourage startup innovation.
Why: Environmental problems negatively impact human health and quality of life. In spite of growing awareness and extensive research, there are not enough viable, sustainable, and scalable solutions to address these challenges.
What: Researchers will present their research projects with practical environmental applications to entrepreneurs. Startup teams are formed. Existing startups on environmental and energy can also apply.
Selected teams will attend a boot-camp and be matched with mentors. At the Demo Day, six startups will be recognized for their solutions and receive seed funds, publicity and exposure.
When:
August 24 from 2:00 to 7:00 p.m.: Researchers give 5-minute presentations to entrepreneurs.
August 29 – 31, 2018: Boot Camp and mentor matching.
November 8, 2018: Demo Day.
Prizes:
New Teams / Startups: US$3,000, $2,000, $1,000
Pre-Existing Startups: US$4,000, $3,000, $2,000
Registration form for researchers: https://goo.gl/KVqbbf (Deadline: August 24, 2018 at 10 a.m., Hanoi time)
Registration form for entrepreneurs: https://goo.gl/Xo9rQ5 (Deadline: August 24, 2018 at 10 a.m., Hanoi time)
Teams register at https://goo.gl/rEt5K1 (Deadline: August 27, 2018 at 8 a.m., Hanoi time)
Registration form for mentors: https://goo.gl/awaa27

https://creator.zohopublic.com/pashanoi/entrepreneur-and-business-program/form-perma/Vietnam_Challenge_Environment_Researchers/9QkaJ5gGD8vjObw3Fb8N7DXBu8nEHtCyYHg00zSvgqm4Qz7AjrbR0BBGC9A3OMGgnuCEWthGCGYb7d2ESGVugeaZDN2SyqJVMv8P

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply