Lễ Hội Tiếng Nhật Năm 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

LỄ HỘI TIẾNG NHẬT 2018

Lễ hội tiếng Nhật năm nay sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 8:00 ngày 20/5 (chủ nhật) với 2 phần thi Hùng biện và Biểu diễn văn nghệ.

Ban tổ chức đã bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia phần thi này của các thí sinh tới từ Hà Nội và các tỉnh, thành ở miền Bắc Việt Nam.

Nội dung đăng ký, đơn đăng ký dự thi các bạn tải tại đường link sau.

Hạn cuối nhận đơn đăng ký dự thi phần thi Hùng biện là là 12:00 ngày 26/3 (thứ hai) và phần thi biểu diễn là 17:00 ngày 3/4 (thứ tư)

Rất mong các bạn sẽ nhiệt tình tham gia cuộc thi năm nay.

Phần thi Hùng biện

Tiếng Nhật: Nội dung đăng ký dự thi: PDF
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/スピーチ部門応募要領2018(日本語).pdf

Đơn đăng ký dự thi: PDF版とWORD版
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/スピーチ応募用紙2018(日本語).pdf
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/スピーチ応募用紙2018(日本語).doc

Giấy viết bài hùng biện: WORD版
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/原稿用紙word.docx

Tiếng Việt: Nội dung đăng ký dự thi: PDF
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/スピーチ部門応募要領2018(VN)-1.pdf

Đơn đăng ký dự thi: PDF版 và WORD版
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/スピーチ応募用紙2018(VN).pdf
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/スピーチ応募用紙2018(VN).doc

Giấy viết bài hùng biện: WORD版
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/原稿用紙word.docx

Phần Biểu diễn văn nghệ

Tiếng Nhật: Nội dung đăng ký dự thi: PDF
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/スピーチ部門応募要領2018(VN)-1.pdf

Đơn đăng ký dự thi: WORD版
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/パフォーマンス応募用紙2018(日本語).doc

Tiếng Việt: Nội dung đăng ký dự thi: PDF
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/パフォーマンス部門応募要領2018(VN)-1.pdf

Đơn đăng ký dự thi: WORD版
http://jpf.org.vn/iwtcore/uploads/2018/02/パフォーマンス応募用紙2018(日本語)-1.doc
http://jpf.org.vn/2018/02/23/le-hoi-tieng-nhat-2018-2052018/


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply