Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 4/2017 của Trung tâm Hoa Kỳ


Theo nguồn tin trên trang mạng của U.S. Embassy @ Hanoi City

Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 4/2017
Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
16/3/2017 đến 12/5/2017 Cuộc thi Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP của Đại sứ Trung tâm Hoa Kỳ
4/4/2017, 3:00 – 4:30 Buổi giới thiệu thông tin về Học viện Công nghệ Rochester Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ
4/4/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 30: Tiêu chuẩn xã hội, Thay đổi xã hội I, Buổi thảo luận #1 Amy Baum
4/4/2017, 5:00 – 6:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
7/4/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
10/4/2017, 5:00 – 7:00 Đào tạo kỹ năng lãnh đạo: Xây dựng thương hiện cá nhân Hoàng Ngọc Bích
11/4/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 30: Tiêu chuẩn xã hội, Thay đổi xã hội I, Buổi thảo luận #2 Amy Baum
11/4/2017, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
12/4/2017, 3:00 – 4:30 Trở thành người thuyết phục: Cách sử dụng tiếng Anh để giúp mọi người làm những gì bạn muốn Olivia Franklin
12/4/2017, 5:00 – 6:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
13/4/2017, 11:30 -1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
13/4/2017, 2:00 – 3:30 Tối đa hóa khả năng thành công của bạn, Buổi thảo luận 1 Amy Baum
13/4/2017, 3:30 – 5:00 APEC 101: Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Dawson Law
14/4/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
18/4/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 30: Tiêu chuẩn xã hội, Thay đổi xã hội I, Buổi thảo luận #3 Amy Baum
18/4/2017, 5:00 – 6:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
20/4/2017, 11:30 – 1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
20/4/2017, 2:00 – 3:30 Tối đa hóa khả năng thành công của bạn, Buổi thảo luận 2 Amy Baum
21/4/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
21/4/2017, 2:00 – 3:30 Thuyết trình về cách bảo vệ môi trường James Kendall
22/4/2017, 7:00 – 11:00 Ngày trái đất 2017 (PDF-2MB). Địa điểm: Thống Nhất Park, Trần Nhân Tông Street, Hà Nội. Đăng ký tại đây Đại sứ quán
25/4/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 30: Tiêu chuẩn xã hội, Thay đổi xã hội I, Buổi thảo luận #4 Amy Baum
26/4/2017, 3:00 – 4:30 Giao tiếp trong kinh doanh: Làm thế nào để giao tiếp đúng cách trong một môi trường chuyên nghiệp Olivia Franklin
27/4/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 31: Tiếng Anh cho truyền thông – Buổi thảo luận 1 Amy Baum
27/4/2017, 11:30 – 1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
28/4/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
28/4/2017, 11:00 – 12:00 Giờ truyền hình: Chuyện gia đình Curtis Johnson
28/4/2017, 2:00 – 3:30 Tối đa hóa khả năng thành công của bạn, Buổi thảo luận 3 Amy Baum
28/4/2017, 4:00 – 5:30 Định dạng không ranh giới: Nguồn gốc lịch sử và Triết học của nhạc Jazz Daniel McCullough
https://vn.usembassy.gov/vi/pasevents-042017/


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply