NHNN chấp thuận chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Hà Nội của Công ty CTTC Chailease (

Theo nguồn tin trên trang mạng Vietnam Central Bank


(02/04/2015)
Ngày 01/4/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 2037/NHNN-TTGSNH về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Hà Nội của Công ty CTTC Chailease.
Theo đó, NHNN chấp thuận đề nghị chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện. Cụ thể: (i) Tên Văn phòng đại diện: Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn cho thuê tài chính Quốc tế Chailease – Văn phòng đại diện Hà Nội; Tên tiếng Anh: Chailease International Leasing Company Limited – Hanoi Representative Office; Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà Tháp CEO. Lô HH2-1, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; (ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn cho thuê tài chính Quốc tế Chailease có trách nhiệm: Thực hiện các thủ tục pháp lý về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Giải quyết mọi nghĩa vụ và các tồn tại khác có liên quan theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi khiếu nại phát sinh (nếu có) đối với hoạt động Văn phòng đại diện Hà Nội.

LGhttp://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211775415&_afrLoop=312675125570000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ad41t877c_1#%40%3F_afrWindowId%3Dad41t877c_1%26_afrLoop%3D312675125570000%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211775415%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dad41t877c_129

Comments

Leave a Reply