Gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng Natixis tại thành phố Hà Nội

Theo nguồn tin trên trang mạng của sbv.gov.vn


Gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng Natixis tại thành phố Hà Nội (22/01/2015)

Ngày 21/1/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 82/QĐ-NHNN về việc gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng Natixis tại thành phố Hà Nội.
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân hàng Natixis tại thành phố Hà Nội thêm 05 năm kể từ ngày 7/12/2014.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam số 01/2000/NH-VPGP4 ngày 4/1/2000 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Natixis.

NHhttp://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211772640&_afrLoop=5608360811117900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=19jvb8ld39_1#%40%3F_afrWindowId%3D19jvb8ld39_1%26_afrLoop%3D5608360811117900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211772640%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dngzy1i6om_4


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply