Gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân Hàng Huanan Commercial Bank tại thành Hà Nội

Theo nguồn tin trên trang mạng của sbv.gov.vnNgày 29/8/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1748/QĐ-NHNN về việc gia hạn thời hạn hoạt động Văn phòng đại diện Ngân Hàng Huanan Commercial Bank tại Hà Nội.
Theo đó, Văn phòng đại diện Ngân Hàng Huanan Commercial Bank tại Hà Nội được Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động ghi tại Điều 3 của Giấy phép mở Văn phòng đại diện số 05/GP-NHNN ngày 11/6/2004 và Điều 1 Quyết định gia hạn hoạt động số 1418/QĐ-NHNN ngày 11/6/2009 thêm 5 năm kể từ ngày 11/6/2014.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam số 05/GP-NHNN ngày 11/6/2004 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân Hàng Huanan Commercial Bank.

CKH


http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211764213&_afrLoop=3231669041078200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ssirrwao3_1#%40%3F_afrWindowId%3Dssirrwao3_1%26_afrLoop%3D3231669041078200%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211764213%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Djvjkhgksi_4


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply