Buổi Nói Chuyện Và Thảo Luận Tại Trung Tâm Hoa Kỳ Về Phòng Chống Nạn Buôn Người

MTV Exit Talk to Engage Students in the Fight against Human Trafficking

Hanoi. June 5, 2014. Photo: USAID/Vietnam.


Theo nguồn tin trên trang mạng của U.S. Embassy at Hanoi


Hôm qua, sinh viên Hà Nội tham gia buổi nói chuyện và thảo luận tại Trung tâm Hoa Kỳ về phòng chống nạn buôn người. Buổi nói chuyện và thảo luận này được thực hiện bởi MTV EXIT, một chương trình do USAID và các đối tác khác tài trợ với mục tiêu ngăn chặn nạn buôn người. Truy cập https://flic.kr/s/aHsjY4gWMC để xem thêm ảnh.

MTV Exit Talk to Engage Students in the Fight against Human Trafficking


MTV Exit Talk to Engage Students in the Fight against Human Trafficking

Hanoi. June 5, 2014. Photo: USAID/Vietnam.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply