Hà Nội Biểu Tình Chống Trung Quốc – 11 – 5 – 2014


Theo nguồn tin trên trang mạng của youtube.com

http://youtu.be/wUtXc91jlVg

Không khí biểu tình rực lửa tại Hà Nội

Hà Nội Biểu Tình Chống Trung Quốc – 11 – 5 – 2014

Hà Nội Biểu Tình Chống Trung Quốc – 11 – 5 – 2014 – video 3

http://youtu.be/Tm0U-_4Joig

Hà Nội Biểu Tình Chống Trung Quốc 11/5/2014

Hà Nội Biểu Tình Chống Trung Quốc – 11-5-2014 – Video 6

http://youtu.be/js7A-qLDoRk

Hà Nội sục sôi biểu tình chống Trung Quốc 11-05-2014

http://youtu.be/KiGfUCY8C98

Hà Nội biểu tình ngày 11/05/2014 phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở biển đông

http://youtu.be/g3yXQhpt7Lo

Hà nội biểu tình lớn chống TQ xâm lược 11 5 2014 (Video1)

http://youtu.be/lGJVbVcMRlU

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC TẠI HÀ NỘI SÁNG NGÀY 11-5-2014
Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply