Ngân hàng Mizuho Bank Chi Nhánh Hà Nội Bổ Sung Hoạt Động Chiết Khấu, Tái Chiết Khấu Công Cụ Chuyển Nhượng Và Giấy Tờ Có Giá Khác


Theo nguồn tin trên trang mạng của sbv.gov.vn

Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd – chi nhánh Hà Nội và chi nhánh TP Hồ Chí Minh bổ sung hoạt động

(05/05/2014)
Ngày 29/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các Quyết định số 821/QĐ-NHNN và 822/QĐ-NHNN về việc bổ sung hoạt động của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd – chi nhánh Hà Nội và chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận bổ sung hoạt động “Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 26/NH-GP ngày 03/7/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho The Fuji Bank, Limited – Hanoi Branch (nay là Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd – chi nhánh Hà Nội) và Điều III Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 02/NH-GP ngày 30/3/2006 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd – chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Khi triển khai hoạt động chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd – chi nhánh Hà Nội và chi nhánh TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định có liên quan tại Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 của NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thầm quyền về nội dung hoạt động đã được bổ sung; Công bố nội dung hoạt động đã được bổ sung trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các TCTD.

SN

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211758583&_afrLoop=796748405225200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=105ga2151p_1#%40%3F_afrWindowId%3D105ga2151p_1%26_afrLoop%3D796748405225200%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211758583%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D105ga2151p_507
Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply