Việt Nam Ký Thỏa Thuận Đầu Tiên Với Ngân Hàng Thế Giới Về Mua Giảm Phát Thải Phục Vụ Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo


Source: World Bank

Hà Nội, ngày 20/12/2013 – Việt Nam đã sẵn sàng khởi động một chương trình tài trợ carbon, giúp phát triển xanh mạng lưới điện quốc gia trên cơ sở phát triển bền vững về thương mại.

Theo thỏa thuận được ký ngày hôm nay giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ đối tác Carbon (CPF) của Ngân Hàng Thế Giới – thỏa thuận đầu tiên giữa hai đối tác này – CPF sẽ mua tín chỉ giảm thải carbon của Dự án Năng lượng Tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Cơ chế Phát triển Sạch của Liên Hợp Quốc. CPF, với Thụy Điển, Nauy và Tây Ban Nha là các đối tác mua, sẽ mua ba triệu tấn tín chỉ giảm thải carbon của chương trình phát triển thủy điện nhỏ thuộc REDP, tạo thêm doanh thu cho các dự án. Tổng tín dụng cho REDP là 202 triệu đô la Mỹ được cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, là cơ quan của Nhóm Ngân hàng Thế giới cung cấp tài chính ưu đãi.

“Đây là một ví dụ tốt cho thấy cách thức mà một chương trình tài trợ khí hậu có thể phối hợp công tác giảm nhẹ thiệt hại khí hậu với phát triển năng lượng tái tạo,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam nói. “Các tín chỉ giảm thải carbon sẽ giúp tạo nguồn doanh thu bổ sung, thanh toán bằng đồng tiền mạnh dựa trên kết quả hoạt động, qua đó nâng cao sự hấp dẫn về tài chính của đầu tư tư nhân vào năng lượng tái tạo. Chúng tôi rất vui mừng vì vốn IDA đang được sử dụng để thúc đẩy tài chính carbon.”

Hiện tại Bộ Công Thương đã nhận được khoảng 20 đơn xin phát triển dự án thủy điện nhỏ theo dự án REDP. REDP dự kiến sẽ bổ sung 250 MW năng lượng tái tạo với tổng sản lượng điện năng hàng năm là 965 GWh vào lưới điện quốc gia. Đồng thời, chương trình sẽ hỗ trợ tạo thêm việc làm và tăng cường cấp điện ổn định, nhất là tại các vùng nông thôn.

Sẽ có khoảng 15-25 tiểu dự án được REDP tài trợ với tổng chi phí đầu tư khoảng 5-20 triệu đô la Mỹ cho mỗi tiểu dự án. Chương trình sẽ giúp xóa bỏ các rào cản phát triển năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn kinh phí, trong đó bao gồm cả nguồn thu CPF nhằm tăng cường khả năng tài chính cho các dự án và qua đó giúp phát triển xanh mạng lưới điện quốc gia trên cở sở đảm bảo tính bền vững thương mại.

“Chương trình đang mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, giúp chúng tôi có được nguồn thu từ quỹ carbon để phát triển năng lượng tái tạo. Việc ký kết hiệp định với CPF là một bước tiến tích cực đối với Việt Nam, giúp Việt Nam tận dụng thêm cơ hội sử dụng tín chỉ giảm thải carbon phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai,” ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nói.

####################

Quỹ Đối tác Carbon Ngân Hàng Thế Giới kết nối các nước công nghiệp phát triển, bên mua giảm phát thải, với các nước đang phát triển, bên bán, cũng như kết nối các nước đang phát triển với các nước tài trợ nhằm thiết lập quan hệ đối tác về ra quyết định và tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về tài trợ carbon. Quỹ tạo điều kiện thực hiện các chương trình hàm lượng carbon thấp trong nhiều ngành, sử dụng nhiều loại công nghệ – ví dụ sản xuất và phân phối điện, sử dụng tiết kiệm điện, xử lý chất thải – trong những trường hợp mà các chính phủ cần đến biện pháp chính sách hoặc cần đến đầu tư.

Theo hiệp định Kyoto hiện nay Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) chỉ thực hiện trên cơ sở từng dự án riêng rẽ. CPF sẽ áp dụng cách tiếp cận nhân rộng và theo chương trình, ví dụ Chương trình Hoạt động, nhằm giúp tài trợ carbon và giúp các quốc gia thực hiện các sáng kiến và nỗ lực của họ hầu trở thành các nền kinh tế thải ít carbon. CPF cũng có tham vọng giải quyết những lĩnh vực mà CDM chưa giải quyết hiệu quả, ví dụ sử dụng tiết kiệm năng lượng, và áp dụng thí điểm các chương trình tài trợ carbon trên qui mô thành phố.


Để tìm hiểu thêm về hoạt động của Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam, xem:
http://www.worldbank.org/vietnam
Để tìm hiểu thêm về Quỹ Đối tác Carbon Ngân Hàng Thế Giới, xem:
hhttp://cpf.wbcarbonfinance.org/
Để tìm hiểu thêm về hoạt động tài trợ carbon của Ngân Hàng Thế Giới, xem:
http://www.worldbank.org/climatefinance

http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2013/12/20/vietnam-and-world-bank-sign-the-first-emission-reductions-purchase-agreement-for-renewable-energy-development
Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply